Hỗ Trợ trực tuyến

Đăng ký nhận tin khuyến mại

Vui lòng điền vào form đăng kí để nhận thông tin khuyến mại từ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Dây Curoa SPA, SPB, SPC

SP

Liên hệ

Còn hàng


Dây curoa SPBSize Designation :


SPB 2650SPB - Belt Section2650 - Effective Belt Length (mm)
Dimensions :

SectionTop Width (mm)Thickness (mm)Angle ( ° )SPZ9.78.040SPA12.710.040SPB16.313.040SPC22.018.040XPZ9.78.040XPA12.710.040XPB16.313.040XPC22.018.040 

SPZ (XPZ) SPA (XPA) SPB (XPB) SPC (XPC)
SPZ 512 SPA 1400 SPB 1410 5V 560 SPC 2000
SPZ 562 SPA 1425 SPB 1500 SPC 2120 
SPZ 630 3V250 SPA 1482 SPB 1510 5V600 SPC 2240
SPZ 670 3V 265 SPA 1500 SPB 1690 5V670 SPC 2280
SPZ710 3V280 SPA 1557 SPB 1800 5V710 SPC 2400
SPZ 760 3V300 SPA 1582 SPB 1900 5V750 SPC 2500
SPZ 800C 3V315 SPA 1600 SPB 2020 5V800 SPC 2600
SPZ 850 3V335 SPA 1607 SPB 2120 SPC 2650
SPZ 885 SPA 1700 SPB 2150 5V850 SPC 2700
SPZ 900 3V375 SPA 1707 SPB 2240 SPC 2800
SPZ1000 SPA 1757 SPB 2280 5V900 SPC 3000
SPZ 1010 3V400 SPA 1782 SPB2300 SPC 3150
SPZ 1060  SPA 1785 SPB 2310 SPC 3200
SPZ 1080 3V425 SPA 1800 SPB 2360 SPC 3350
SPZ 1087 SPA 1857 SPB  2410 5V950 SPC 3500
SPZ 1120 SPA 1900 SPB 2500 SPC 3550 
SPZ 1140 3V450 SPA 1932 SPB 2530 5V1000 SPC 3670
SPZ 1180 SPA 1957 SPB 2580 SPC 3750 
SPZ 1200 3V475 SPA 1982  SPB 2600 SPC 3800
SPZ 1212 SPA 2000 SPB 2650 SPC 4000
SPZ 1262 SPA 2082 SPB 2680 5V1060 SPC 4200
SPZ 1270 3V500 SPA 2100 SPB 2800 SPC 4300
SPZ 1312 SPA 2240 SPB 2840 5V1120 SPC 4400
SPZ 1320 SPA 2260 SPB 2900 SPC 4500
SPZ 1340 3V530 SPA 2300 SPB 2990 5V1180 SPC 4750 
SPZ 1400 SPA 2360  SPB 3000 SPC 5000
SPZ 1420 3V560 SPA 2382 SPB 3150 SPC 5300
SPZ 1437 SPA 2410   SPB 3170 5V1250 SPC 5600
SPZ 1500 SPA 2500 SPB 3200  
SPZ 1512 SPA 2632 SPB 3280  
SPZ 1520 3V600 SPA 2732  SPB 3350  
SPZ 1562 SPA 2773  SPB 3400   
SPZ 1600 3V670 SPA 2782 SPB 3500  
SPZ1700 3V670 SPA 2800 SPB 3700  
SPZ 1737 SPA 2832 SPB 3800 5V1500  
SPZ 1800 3V710 SPA 2850  SPB 4000  
SPZ 1862   SPB 4060 5V 1600  
SPZ 1900 3V750   SPB 4310 5V 1700  
SPZ 2030 3V800   SPB 4500  
SPZ 2160 3V850   SPB 4560 5V1800  
SPZ 2280 3V900      
SPZ 2287      
SPZ 2400       
SPZ 2410 3V950      
SPZ 2540 3V1000      
SPZ 2600      
SPZ 2690 3V1060

please_choice

Dây curoa SPB

Size Designation :

SPB 2650

SPB - Belt Section

2650 - Effective Belt Length (mm)

Dimensions :

Section

Top Width (mm)

Thickness (mm)

Angle ( ° )

SPZ

9.7

8.0

40

SPA

12.7

10.0

40

SPB

16.3

13.0

40

SPC

22.0

18.0

40

XPZ

9.7

8.0

40

XPA

12.7

10.0

40

XPB

16.3

13.0

40

XPC

22.0

18.0

40


 

SPZ (XPZ) SPA (XPA) SPB (XPB) SPC (XPC)
SPZ 512 SPA 1400 SPB 1410 5V 560 SPC 2000
SPZ 562 SPA 1425 SPB 1500 SPC 2120 
SPZ 630 3V250 SPA 1482 SPB 1510 5V600 SPC 2240
SPZ 670 3V 265 SPA 1500 SPB 1690 5V670 SPC 2280
SPZ710 3V280 SPA 1557 SPB 1800 5V710 SPC 2400
SPZ 760 3V300 SPA 1582 SPB 1900 5V750 SPC 2500
SPZ 800C 3V315 SPA 1600 SPB 2020 5V800 SPC 2600
SPZ 850 3V335 SPA 1607 SPB 2120 SPC 2650
SPZ 885 SPA 1700 SPB 2150 5V850 SPC 2700
SPZ 900 3V375 SPA 1707 SPB 2240 SPC 2800
SPZ1000 SPA 1757 SPB 2280 5V900 SPC 3000
SPZ 1010 3V400 SPA 1782 SPB2300 SPC 3150
SPZ 1060  SPA 1785 SPB 2310 SPC 3200
SPZ 1080 3V425 SPA 1800 SPB 2360 SPC 3350
SPZ 1087 SPA 1857 SPB  2410 5V950 SPC 3500
SPZ 1120 SPA 1900 SPB 2500 SPC 3550 
SPZ 1140 3V450 SPA 1932 SPB 2530 5V1000 SPC 3670
SPZ 1180 SPA 1957 SPB 2580 SPC 3750 
SPZ 1200 3V475 SPA 1982  SPB 2600 SPC 3800
SPZ 1212 SPA 2000 SPB 2650 SPC 4000
SPZ 1262 SPA 2082 SPB 2680 5V1060 SPC 4200
SPZ 1270 3V500 SPA 2100 SPB 2800 SPC 4300
SPZ 1312 SPA 2240 SPB 2840 5V1120 SPC 4400
SPZ 1320 SPA 2260 SPB 2900 SPC 4500
SPZ 1340 3V530 SPA 2300 SPB 2990 5V1180 SPC 4750 
SPZ 1400 SPA 2360  SPB 3000 SPC 5000
SPZ 1420 3V560 SPA 2382 SPB 3150 SPC 5300
SPZ 1437 SPA 2410   SPB 3170 5V1250 SPC 5600
SPZ 1500 SPA 2500 SPB 3200  
SPZ 1512 SPA 2632 SPB 3280  
SPZ 1520 3V600 SPA 2732  SPB 3350  
SPZ 1562 SPA 2773  SPB 3400   
SPZ 1600 3V670 SPA 2782 SPB 3500  
SPZ1700 3V670 SPA 2800 SPB 3700  
SPZ 1737 SPA 2832 SPB 3800 5V1500  
SPZ 1800 3V710 SPA 2850  SPB 4000  
SPZ 1862   SPB 4060 5V 1600  
SPZ 1900 3V750   SPB 4310 5V 1700  
SPZ 2030 3V800   SPB 4500  
SPZ 2160 3V850   SPB 4560 5V1800  
SPZ 2280 3V900      
SPZ 2287      
SPZ 2400       
SPZ 2410 3V950      
SPZ 2540 3V1000      
SPZ 2600      
SPZ 2690 3V1060
Thong ke

Sản phẩm cùng chuyên mục